Front cover image for Opolski Rocznik Muzealny

Opolski Rocznik Muzealny

Journal, Magazine, Polish, 1963
MŚO, Opole, 1963