Front cover image for Apel do społeczeństwa : Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" : Warszawa, październik 1978

Apel do społeczeństwa : Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" : Warszawa, październik 1978

Print Book, Polish, 1978
"Aneks", Londyn, 1978