Front cover image for Skrypt do ćwiczeń z chemii i chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Skrypt do ćwiczeń z chemii i chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Print Book, Polish, cop. 2007
Wyd. 4 popr. i uzup
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, cop. 2007