Front cover image for Beter besturen door een mix van culturen : handleiding voor meer diversiteit in de sport

Beter besturen door een mix van culturen : handleiding voor meer diversiteit in de sport

Practische handreikingen om aan een cultuurverandering te werken
Print Book, Dutch, 2008
Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport, Utrecht, 2008