Front cover image for Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny kondycji finansowej firmy : materiały do warsztatów

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny kondycji finansowej firmy : materiały do warsztatów

Print Book, Polish, [2010]
Management Accounting Consulting, Warszawa, [2010]