Front cover image for Opis budowy żeglującego modelu jachtu "Czajka"

Opis budowy żeglującego modelu jachtu "Czajka"

Print Book, Polish, 1939
Wydaw. Ligii Morskiej i Kolonjalnej, Warszawa, 1939