Front cover image for Tretʹya Vserossiiskaya konferentsiya professionalʹnykh soyuzov : 3-11 iyulya (20-28 iyunya st. st.) 1917 goda : stenograficheskii otchet = Third All-Russian Conference of Trade Unions : 3-11 July (20-28 June, old style) 1917 : stenographic report

Tretʹya Vserossiiskaya konferentsiya professionalʹnykh soyuzov : 3-11 iyulya (20-28 iyunya st. st.) 1917 goda : stenograficheskii otchet = Third All-Russian Conference of Trade Unions : 3-11 July (20-28 June, old style) 1917 : stenographic report

Print Book, English, ©1982
Kraus International Publications, Millwood, N.Y., ©1982