Front cover image for "Daar was je dochter veilig". Vrouwelijke religieuzen en de zorg voor zwakzinnige meisjes, 1924-1955

"Daar was je dochter veilig". Vrouwelijke religieuzen en de zorg voor zwakzinnige meisjes, 1924-1955

Article, Dutch, 1994