Front cover image for Hari kemerdekaan

Hari kemerdekaan

Print Book, Malay, 1989
Pustaka Sistem Pelajaran, Kuala Lumpur, 1989