Front cover image for Aplikovaná statistika

Aplikovaná statistika

Print Book, Czech, 2000
Vyd. 1
Vysoké učení technické, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Brno, 2000