Front cover image for Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři? : děti píší Bohu

Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři? : děti píší Bohu

Print Book, Czech, 2004
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004