Front cover image for Aplikovaná statistika : cvičení

Aplikovaná statistika : cvičení

Print Book, Czech, 2004
Vyd. 2., upr View all formats and editions
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2004