Front cover image for Počítačové zpracování dat v programu Statistica : studijní pomůcka pro distanční studium. 2. díl, Analýza rozptylu a neparametrické testy

Počítačové zpracování dat v programu Statistica : studijní pomůcka pro distanční studium. 2. díl, Analýza rozptylu a neparametrické testy

Print Book, Czech, 2006
Vyd. 1
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2006