Front cover image for Úvod do ekonometrie a hospodářské statistiky

Úvod do ekonometrie a hospodářské statistiky

Print Book, Czech, 2006
Vyd. 1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2006