Front cover image for Druga wojna światowa, 1939-1945

Druga wojna światowa, 1939-1945

Print Book, Polish, 2003
Wydawn. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2003