Front cover image for Gevorderde soorte reaktors van moontlike toekomstige belang vir Suid-Afrika

Gevorderde soorte reaktors van moontlike toekomstige belang vir Suid-Afrika

Print Book, Afrikaans, 1971
Raad op Atoomkrag (Suid-Afrika), Pelindaba, 1971