Front cover image for Trzeci Sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w ... r. = The Third Sector in Poland : associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employers' organizations in ...

Trzeci Sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w ... r. = The Third Sector in Poland : associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employers' organizations in ...

Journal, Magazine, Polish, 2013-
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2013-