Front cover image for Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 : ewaluacja

Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 : ewaluacja

Print Book, Polish, 2012
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wydział Rozwoju Regionalnego, Katowice, 2012