Front cover image for Ingen sommer i Tyrol

Ingen sommer i Tyrol

Music CD, Danish, P 1988
Light Sound, P 1988