Front cover image for Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku

Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku

Print Book, Polish, 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2013