Front cover image for Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finasowych spółek giełdowych branży budowlanej

Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finasowych spółek giełdowych branży budowlanej

Thesis, Dissertation, Polish, 2013