Front cover image for He yun piao miao he xiang meng : He Dacai zhuan ji

He yun piao miao he xiang meng : He Dacai zhuan ji

何大財, author, photographer (Author, Photographer) / Dacai He (Author, Photographer)
Print Book, Chinese, 2013
Shi li za zhi chu ban you xian gong si, 世理雜誌出版有限公司, Taibei Shi, 台北市, 2013