Front cover image for Wszystko o handlu zagranicznym. T. 2, Zawiera jednolite teksty aktualnych przepisów dotyczących m. in. przedsiębiorstw joint ventures przedstawicielstw zagranicznych w Polsce, agent firm zagranicznych składów celnych, sposobów rozliczeń i.t.p.

Wszystko o handlu zagranicznym. T. 2, Zawiera jednolite teksty aktualnych przepisów dotyczących m. in. przedsiębiorstw joint ventures przedstawicielstw zagranicznych w Polsce, agent firm zagranicznych składów celnych, sposobów rozliczeń i.t.p.

Print Book, Polish, 1990
Stan prawny 1 sierpień 1990 r
BIGPOL, Koszalin, 1990