Front cover image for Czerwone listy zbiorowisk roślinnych, mszaków i porostów województwa śląskiego

Czerwone listy zbiorowisk roślinnych, mszaków i porostów województwa śląskiego

Print Book, Polish, 2012
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2012