Front cover image for Potencjał analityczny kadr administracji rządowej : ekspertyza

Potencjał analityczny kadr administracji rządowej : ekspertyza

Print Book, Polish, 2014
Instytut Rozwoju Biznesu : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2014