Front cover image for Most : gazeta Komitetu Obywatelskiego Solidarność gm. Krościenko

Most : gazeta Komitetu Obywatelskiego Solidarność gm. Krościenko

Journal, Magazine, Polish, 1989-[19]90
KO"Solidarność", Krościenko, 1989-[19]90