Front cover image for Politika agrare si instrument i shtypjes nacionale në Kosovë

Politika agrare si instrument i shtypjes nacionale në Kosovë

Print Book, Croatian, 2001
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2001