Front cover image for Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual = Virtual Learning-Virtual Reality : tehnologii moderne în educaţie şi cercetare /models & methodologies, technologies, software solutions

Lucrările Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual = Virtual Learning-Virtual Reality : tehnologii moderne în educaţie şi cercetare /models & methodologies, technologies, software solutions

Print Book, Romanian, 2009-
Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009-