Front cover image for Asian Journal of Technology et Management Research : AJTMR

Asian Journal of Technology et Management Research : AJTMR

ejournal, eMagazine, English, 2011
[Verlag nicht ermittelbar], Lucknow, 2011
2249-0892
897469252
Gesehen am 21.11.14
www.ajtmr.com kostenfrei
www.ajtmr.com Kostenfrei