Front cover image for Copie van een missive, door de Heeren Burgermeesteren en Raedt der stadt Amsterdam, geschreven aen de andere steden, sessie hebbende in de vergadering van de ... Staten van Hollant en West-Vrieslandt

Copie van een missive, door de Heeren Burgermeesteren en Raedt der stadt Amsterdam, geschreven aen de andere steden, sessie hebbende in de vergadering van de ... Staten van Hollant en West-Vrieslandt

Pieter (Rotterdam) (Printer)
Print Book, Undefined, 1684
by Pieter Martens, Tot Rotterdam, 1684