Front cover image for Świat minerałów : atlas zawierający 170 rysunków barwnych na 30 tablicach i 75 rysunków w tekście

Świat minerałów : atlas zawierający 170 rysunków barwnych na 30 tablicach i 75 rysunków w tekście

Print Book, Polish, [1914]
M. Arct, Warszawa, [1914]