Front cover image for Raport z badania funkcjonujących modeli świadczenia usług przez trenera pracy

Raport z badania funkcjonujących modeli świadczenia usług przez trenera pracy

Print Book, Polish, cop. 2013
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, cop. 2013