Front cover image for Geschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 1-3. Kaarten]

Geschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 1-3. Kaarten]

Print Book, Dutch, 1913
Nijhoff, 's-Gravenhage, 1913
3 dl. (19 bd.) : krt. ; 55 cm.
900789841
Zie voor bijbehorende teksten respectievelijk verbeteringen en aanvullingen: Geschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 4-7. Teksten, 8] / uitg. door de Commissie voor den Geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door A. A. Beekman
I. -1561. 1. Oudheidkundige kaart van Nederland. 2-3. De Romeinsche tijd en de Frankische tijd. 4. De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland. 5. Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 6. De marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland. 7. De Bourgondische tijd. 8. De zeventien provinciën in 1555. 9-9a. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. II. 1648-1853. 10. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. 13. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18de eeuw. 14. De Republiek in 1795. 15. De Fransche tijd (1795-1815). 16-17. De rechterlijke indeelingen na 1795. 18. Het Koninkrijk der Nederlanden op 1 Juli 1817. III. 19. De koloniën