Front cover image for Maria Stuart of Gemartelde majesteit

Maria Stuart of Gemartelde majesteit

Print Book, Dutch, 1647
in d'Oude Druckerye, Te Keulen, 1647
in-4.
901200080
A-K 4 (A3 niet gesign.)
Door Joost van den Vondel