Front cover image for Corte vermaninghe aen alle christenen opt vonnisse oft aduis, met grooter vvreetheit te vvercke ghestelt teghen Heer Anthonis Van Stralen, Borgermeester van Antvverpen ende Commissaris generael vanden State[n] der Nederlanden, inhoudende tselue Aduijs. Ende begrijpende een cleine vercleeringe op elck punct vanden seluen, mitsgaders de oorsaken van den verdruckingen aldaer voortghestelt, metten gelegenthede[n] vander Religien. Eensamelick de verantwoordinghe der gheenre die int selue Aduijs tonrechte vvorden geblameert

Corte vermaninghe aen alle christenen opt vonnisse oft aduis, met grooter vvreetheit te vvercke ghestelt teghen Heer Anthonis Van Stralen, Borgermeester van Antvverpen ende Commissaris generael vanden State[n] der Nederlanden, inhoudende tselue Aduijs. Ende begrijpende een cleine vercleeringe op elck punct vanden seluen, mitsgaders de oorsaken van den verdruckingen aldaer voortghestelt, metten gelegenthede[n] vander Religien. Eensamelick de verantwoordinghe der gheenre die int selue Aduijs tonrechte vvorden geblameert

Jacob van Wesenbeeck (Author), Gottfried Cervicornus (Printer)
Print Book, Dutch, 1569
[Godefridus Cervicornus], [Cologne], 1569
History
88 pages ; 15 cm (8vo)
901233925
With Bible text from Isaiah 10 (EsaiÆ X) on title page
Signatures: A-E⁸ F⁴
With printed marginalia
Author, printer's name and place of publication from Valkema Blouw (Quaerendo)