Front cover image for De Bewijsinghe vande onschult van mijn Heere Philips, Baenreheere va[n] Montmorency, Graue van Hoorne, Vrijheere van Weert [et]c., Admirael ende Capitein Generael van der Zee vanden Nederlande, Riddere vander Oorden vande[n] gulden vliese [et]c. : Tegens de bedreigelicke vanginge, onbehoorlicke aenhoudinghe, onrechtueerdige rechtuoorderinge, valsche betichtinghe, ongoddelicke vonnissen ende tyrannische executie te grooten ongelijcke, dadelijcken aen zijnen persoon ghedaen

De Bewijsinghe vande onschult van mijn Heere Philips, Baenreheere va[n] Montmorency, Graue van Hoorne, Vrijheere van Weert [et]c., Admirael ende Capitein Generael van der Zee vanden Nederlande, Riddere vander Oorden vande[n] gulden vliese [et]c. : Tegens de bedreigelicke vanginge, onbehoorlicke aenhoudinghe, onrechtueerdige rechtuoorderinge, valsche betichtinghe, ongoddelicke vonnissen ende tyrannische executie te grooten ongelijcke, dadelijcken aen zijnen persoon ghedaen

Jacob van Wesenbeeck (Author), Gottfried Cervicornus (Printer)
Print Book, Dutch, 1568
[Gottfried Cervicornus], [Cologne], 1568
History
[16], 675, [5] pages ; 16 cm (8vo)
901233967
By Jacob van Wesenbeeck (VD 16)
Place of publication and printer's name from VD 16
Printed marginalia
Signatures A-Z⁸ Aa-Vv⁸ Xx⁴
Mistakes in paging: 30 for 35, 48 for 45, 88 for 98, 89 for 99; 195 for 222, 206 for 223, 268 for 258, 269 for 259, 491 forl 391, 386 for 396, 388 for 398, 389 for 399, 325 for 425, 447 for 449, 458 for 456, 429 for 529, 537 for 533, 538 for 537, 541 for 545; 542 for 546; 543 for 547; 637 for 636