Front cover image for Den groten herbarius, met al sijn figueren, die Ortus sanitatis genaemt is : om die crachten van alle cruyden te wetene metter tafelen in latijn ende duysche

Den groten herbarius, met al sijn figueren, die Ortus sanitatis genaemt is : om die crachten van alle cruyden te wetene metter tafelen in latijn ende duysche

F. W. T. Hunger (Former owner), F. Fasting (Former owner)
Print Book, Undefined, [1526]
[bi mi Claes die Grave], [Antwerpen], [1526]
[4], Clxiii, [21] fol. : ill. ; 25 cm.
901240851
Titelgegevens ontleend aan Nijhoff-Kronenberg 1052
a1: Hier begint een prologhe des scrivers vanden groten ende rechten Herbario ende vanden medecinen met alle hare deuchden ende rechte figuren
171v: Dits dat .iiii. deel des boocks ende dit leert ons kennen alle verwen der orinnen
176v: Een registere om dye curacien van alderhande crancheden lichtelijc te vindene, ende inden eersten
Colophon: Desen boeck is geprint in die vermeerde coopstadt van Antwerpen bi mi Claes die Grave in onser liever vrouwenpantm, bi die Camerpoorte int jaer ons heren 15 ende 26 den 18. dach van Junio
Illustrations: hoogdruk / letterpress)