Front cover image for Kaart van oud europa tot verstand van XXIste boek van den Geest der wetten [door den heere baron de Montesquieu]

Kaart van oud europa tot verstand van XXIste boek van den Geest der wetten [door den heere baron de Montesquieu]

Map, Dutch, 1786
bij Holtrop, Amsterdam, 1786
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 44 x 51 cm.
902601755
Rechtsonder: 'Aet. LXXVI'
Schaal [ca. 1:8.250.000].