Front cover image for J. Blaeus grooten atlas, oft werelt-beschryving, in welcke 't aerdryck, de zee, en hemel, wort vertoont en beschreven : eerste deel des aerdkloots-beschryving, inhoudende de afbeeldingen en beschryvingen der landen op het aerdryck

J. Blaeus grooten atlas, oft werelt-beschryving, in welcke 't aerdryck, de zee, en hemel, wort vertoont en beschreven : eerste deel des aerdkloots-beschryving, inhoudende de afbeeldingen en beschryvingen der landen op het aerdryck

Joan Blaeu
Map, Dutch, 1648-1665
By Joan Blaeu, T'Amsterdam, 1648-1665
Atlases
9 dl. : ill., krt.
902602337
Eerste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de landen onder de noordpool, en de noorderdeelen van Europa
1664
1 band (90 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, I. stuk, Noordpool en noorderdelen van Europa
Dit deel beslaat de gebieden Arctica en Noord-Europa (Noorwegen, Denemarken, Sleeswijk, Zweden, Rusland en Polen). Tweede stuck der aerdrycks-beschryving, 't welck vervat Duytslandt, en d'aengegrensde landtschappen
1664
1 band (107 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, II. stuk, Duitsland en aangrenzende ryken
Titel op omslag: Hoogh ende Neder Duytslant. Derde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de Nederlanden
1664
2 delen in 1 band (65 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, III. stuk, Koniglyke Nederlanden
Deel 1: 't Konincklyck Nederlant (38 kaarten), deel 2: 't Veree- nighde Nederlandt (27 kaarten). Vierde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Engelandt
Amsterdami : apud Iohannem Blaeu, 1648
1 band (58 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, IV. stuk, Engeland
Titel op omslag: Engelant. Vyfde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Schotlandt en Yrlandt
Amstelaedami : apud Ioannem Blaeu, 1654
1 band (55 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, V. stuk, Schotl. en Yrland
Titel op omslag: Schotlant en Yerlant. Seste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Vranckryck
[Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]
1 band (66 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VI. stuk, Vrankryk
Titel op omslag: Vrancryck, Spaengien [sic]
Zie voor Spanje het 8e stuck. Sevende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Italien en Griecken
[Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]
1 band (67 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VII. stuk, Italien en Grikenl. [sic]
Titel op omslag: Italien. Achtste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Spaenjen, Africa en America
T'Amsterdam : in de druckery van Joan Blaeu, 1665
3 delen in 1 band (64 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VIII. stuk, Spanjen, Afrika en Amerika
Deel 1: Spanjen (28 kaarten), deel 2: Africa (13 kaarten), deel 3: America (23 kaarten). Negende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Asia, en Sina, in 't selve gelegen
1664
2 delen in 1 band (28 kaarten)
Rugtitel: Atlas, J. Blauw, IX. stuk, Asia en China
Titel op omslag: China
Deel 1: Asia (11 kaarten), deel 2: Sina (17 kaarten)
Nederlandse tekst met ruim 600 kaarten en prenten
Variant van de ondertitel: Aerdkloots-beschryving, welck is het eerste deel der vertooningen en beschryvingen van de gantsche wereld
Achter in elke band bevindt zich een register van landkaarten
Uitgegeven met: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden / uytgegeven by Joan Blaeu. - [ca. 1651]
Uitgegeven met: Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden / uytgegeven by Joan Blaeu. - [ca. 1651]
Uitgegeven met: Pedemontium florentissimum Italiae Latus ex Corn. Tac. / apud Haeredes Ioannis Blaeu. - 1682
Imprint: Uytgegeven t'Amsterdam, By Joan Blaeu, 1648 [-1665]
Illustrations: handgekleurde kaarten en prenten (diepdruk / intaglio printing)