Front cover image for Carte figurative des proportions statistiques entre les provinces du Roy.me des Pays-Bas

Carte figurative des proportions statistiques entre les provinces du Roy.me des Pays-Bas

Map, Undefined, [ca. 1827]
H. Somerhausen, Bruxelles, [ca. 1827]
1 krt. : steendruk, in kleur. ; 59 x 43 cm.
902603831
Cirkeldiagram van het Koninkrijk der Nederlanden dat in 1827 nog het gehele oppervlak van de huidige Benelux omvatte. Deze 'grafiek' is een vroege poging om de statistische verhoudingen tussen de verschillende provincies weer te geven. H. Somerhausen volgt hierin het systeem van G. Hassel uit 1823 en gedeeltelijk dat van A. Crome