Front cover image for Nymegen, stercke stadt in Gelderland met de nieuwe fortificatie door de Heer Coehoorn

Nymegen, stercke stadt in Gelderland met de nieuwe fortificatie door de Heer Coehoorn

Map, Dutch, [vanaf ca. 1721]
by I. Cóvens en C. Mortier, Te Amsterdam, [vanaf ca. 1721]
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 46 x 50 cm.
902704263
Met schaalstok (100 Rynlandtse Roeden)
De kaart toont de fortificaties, zoals die door Menno van Coehoorn zijn ontworpen en uitgevoerd in 1702
Dit is de derde staat van de koperplaat, met de namen van Johannes Covens en Cornelis Mortier als uitgevers. Vroegere staten kenmerken zich door het impressum van Pieter Mortier en een ander volgnummer rechtsonder
Schaal [ca. 1:5.000].