Front cover image for Plaan vande dissante of landing in Spangien voor Cadix met de campementen en marse door den Hertog van Ormont en den Generaal Majoor en Baron de Spar gedaan ceedert den 26 Augustus tot den 27. Septem[be]r anno 1702

Plaan vande dissante of landing in Spangien voor Cadix met de campementen en marse door den Hertog van Ormont en den Generaal Majoor en Baron de Spar gedaan ceedert den 26 Augustus tot den 27. Septem[be]r anno 1702

Map, Dutch, [ca. 1702]
bij Anna Beek, In S'Hage, [ca. 1702]
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 48 x 72 cm.
902704285
Met privilege
Legenda (A-Q)
Schaal [ca. 1:48.200].