Front cover image for Generaale vertooning van de zonsverduistering, ofte groote zon-eclips, die wezen zal den 22sten mey, in het jaar 1724, waar van de verduistering by ons te zien zal zyn, op het grootst, ofte midden, 's avonds ten 6 uuren 36 minuten [...] : Meetkundig-vertoog : verklaaring van de nevenstaande afbeelding, vertoonende hoedanig de verduistering alhier, te Amsterdam zal gezien worden

Generaale vertooning van de zonsverduistering, ofte groote zon-eclips, die wezen zal den 22sten mey, in het jaar 1724, waar van de verduistering by ons te zien zal zyn, op het grootst, ofte midden, 's avonds ten 6 uuren 36 minuten [...] : Meetkundig-vertoog : verklaaring van de nevenstaande afbeelding, vertoonende hoedanig de verduistering alhier, te Amsterdam zal gezien worden

Map, Undefined, [1724]
[by Izaak vander Vinne [etc.], Te Haerlem [etc.], [1724]
1 plano. : kopergrav. ; 49 x 55 cm.
902705451
Pamflet met wereldkaartje voor de totale zonsverduistering van 22 mei 1724, berekend door de wis- en sterrenkundige Gerrit Spinder. Het wereldkaartje geeft het gebied aan vanwaaruit de zonsverduistering totaal of gedeeltelijk gezien kan worden. De eronder gegeven diagrammen geven aan hoe de verduistering vanuit Amsterdam te zien zal zijn