Front cover image for Van den grooten eclips der sonnen, anno 1654. den 12. augusti

Van den grooten eclips der sonnen, anno 1654. den 12. augusti

Map, Undefined, [1654]
[Jan Philipsz. Schabaelje], Tot Amsterdam, [1654]
1 plano. : koperdiepdruk. ; 21 x 31 cm.
902705466
Imprint: Tot Amsterdam, in de Lange-straet, in 't Harlinger Steen-schip