Front cover image for Extract, van twee brieven, geschreven van Rotterdam op Amsterdam, over den loop en circkulen der twee komeet-sterren, daer by aengeweesen word hoe men hare wegen in den hemel gemackelijck kan op de globus uyt vinden, &c

Extract, van twee brieven, geschreven van Rotterdam op Amsterdam, over den loop en circkulen der twee komeet-sterren, daer by aengeweesen word hoe men hare wegen in den hemel gemackelijck kan op de globus uyt vinden, &c

Map, Undefined, 1665
bij Pieter van Alphen, Tot Rotterdam, 1665
1 plano. : houtsnede met zetsel. ; 40 x 31 cm.
902705468
Pamflet over de kometen van 1664 en 1665, mogelijk van de hand van de uit Middelburg afkomstige Isaac Gruter (1610/11-na 1680), rector van de Latijnse School in Rotterdam
Imprint: Tot Rotterdam, gedrukt bij Pieter van Alphen, Boekverkooper op de Beurs, 1665