Front cover image for Schema van den schijnbaren weg der maan over de zon, bij de zon-verduistering op donderdag den 5 september, 1793: op de meridiaan en horison van Amsterdam : Aard-verduistering, op den 5 september, 1793 ; Centrale en ringvormige zon-verduistering, te Warschau, op den 5 september, 1793

Schema van den schijnbaren weg der maan over de zon, bij de zon-verduistering op donderdag den 5 september, 1793: op de meridiaan en horison van Amsterdam : Aard-verduistering, op den 5 september, 1793 ; Centrale en ringvormige zon-verduistering, te Warschau, op den 5 september, 1793

Map, Undefined, 1792
by Plaat en Loosjes, Te Haerlem, 1792
3 krt. op 1 bl. : kopergrav. ; 23 x 42 cm.
902705477
Afgebeeld is ook een verklarende tekst in boekdruk van in totaal vier pagina's met de titel: 'Afbeelding en omstandige beschryving der grote zonsverduistering, die voor zal vallen op donderdag, den 5 september, des jaars 1793'