Front cover image for Afbeelding van de groote zon-eclips, op den 7den September 1820, zooals dezelve zal zigtbaar zyn, te Amsterdam

Afbeelding van de groote zon-eclips, op den 7den September 1820, zooals dezelve zal zigtbaar zyn, te Amsterdam

Map, Dutch, 1820
by Gebroeders van Arum boekverkoopers, bezyden het Paleis no. 2, te Amsterdam, 1820