Front cover image for Chrystus żyjący w swoim Kościele : materiały do nauki religii dla ucznia II klasy szkoły ponadpodstawowej

Chrystus żyjący w swoim Kościele : materiały do nauki religii dla ucznia II klasy szkoły ponadpodstawowej

Print Book, Polish, 1994
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 1994