Front cover image for Trzeci sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. : studia i analizy statystyczne = The third sector in Poland : associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employers' organizations in 2012 : statistical analyses and studies

Trzeci sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. : studia i analizy statystyczne = The third sector in Poland : associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employers' organizations in 2012 : statistical analyses and studies

Print Book, Polish, 2014
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2014