Front cover image for Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Journal, Magazine, Dutch, 1961-1981
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 's-Gravenhage, 1961-1981